Kategoriler
Sesleniş

Dil, Kültür, Anlam ve İnsan

Medyada dil kullanımı dil, kültür ve medyada anlam üretim süreci olmak üzere üçünün bağ- lantılı ve karmaşık bir ilişkisini kapsar. Kültür, sosyal teori içerisinde çok fazla tanımı yapılan ancak tek bir tanımda uzlaşılamayan bir kavram olsa da iletişim disiplini içerisinde anlamla- rın üretimi ve paylaşımı olarak kabul edilir.

Dil, içinde yaşadığımız fizik evrende nesneleri adlandırdığımız, anlam üretimlerini ve akta- rımlarını yapabildiğimiz yegâne araçtır. Anlam ise sadece toplumda uzlaşılan, dil aracılığıyla üretilen şeylerdir. Dolayısıyla dil, hem kültür hem de insan topluluklarının anlam üretim sü- reçlerinde merkezi öneme sahiptir çünkü dil sistemleri kültürel anlam ve değerlerin depolan- masında da temel araçtır.

Peki dil nasıl anlam üretir?
Üretilen bu anlamlar, nasıl olup da bir topluluğun üyeleri arasında ortak bir anlayış kültürünü yaratabilmekte dahası dünyanın çok net ve benzer şekilde yorumlanma ediminin devamlı- lığını sağlayabilmektedir? Dil bunu yapmaya muktedirdir çünkü temsili bir sistem olarak iş görür. Dilde, işaretler ve semboller kullanılır; bunlar sesler, yazılı sözcükler, elektronik olarak üretilmiş imajlar, müzik notaları hatta kimi nesneler bile olabilir ki bunlar aracılığıyla diğer insanlar, kavramlar, fikirler ve duygular bir kültür içinde temsil edilir. Örneğin zeytin dalının barışı temsil etmesi; orak-çekiç sembolünün sosyalist/marksist ideolojiyi çağrıştırması, terazi simgesinin adaletle özdeş kılınması gibi. Bu nedenle de dil vasıtasıyla temsil, anlam üretiminde çok önemli bir yere sahiptir (Hall, 1997: 1).